🎓 Máster RERU Web y descuentos

🎓 Máster RERU Web y descuentos

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana, en desplegament de la seua Estratègia de Rehabilitació per a la Comunitat Valenciana promou el MÀSTER UNIVERSITARI Rehabilitació d'Edificis i Regeneració Urbana (RERU) :
dos Diplomes d'Especialització i dos Experts Universitaris i el Diploma de Máster. El Màster engloba tota la formació oferida i capacitarà a l'alumne per a gestionar i resoldre la rehabilitació d'edificis de vivenda col·lectiva construïts en les dècades compreses entre els anys 40 i 80, així com, gestionar i resoldre els processos de regeneració urbana.
 titulos
La Generalitat Valenciana junt amb el Departament de Mecànica dels Mitjans Continus i Teoria de les Estructures i el Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València i l'Institut Valencià de l'Edificació, promouen estos cinc títols propis de la UPV. Més informació en : www.reru.es
Si és d'interés per al seu col·lectiu els continguts impartits en el Màster RERU sobre "Rehabilitació d'edificis i regeneració urbana" pot subscriure un conveni de col·laboració amb l'IVE per a facilitar l'accés dels seus membres a esta formació contribuint així al desenrotllament del seu exercici professional per mitjà de MATRÍCULA EN TARIFA REDUÏDA. Pot accedir a les entitats que ja han firmat este acord en //reru.es/matricula/.
 RE RU
D'esta manera, els membres, associats, col·legiats, empleats, etc. de l'entitats , poden matricular-se amb tarifa reduïda en qualsevol de les cinc titulacions UPV. Per a aquells organismes per als que desplaçar els seus assistents supose un problema, disposarem de Streaming en Directe :per a  que les classes presencials també puguen seguir-se a distància en directe. Els alumnes a distància podran interactuar amb el professor per missatgeria. A més, les classes quedaran gravades per a veure's en diferit. Encara que és recomanable l'assistència presencial a alguna classe.
Si desitja que la seua entitat o empresa forme part d'esta xarxa, contacte amb nosaltres i li indicarem els passos que s'ha de seguir. Persona de contacte: Pepa Esparza - Dpto. Formació IVE - 961207531 - pesparza@five.es

Los comentarios están cerrados.

VAL EN ES